"שנרים אחד את השני נתמוך וניהיה זה לצד זה בכל הקשיים .."